Hoogbloeier

`{`weer`}` goed in je hoogbegaafde vel!

Even voorstellen

Hoogbloeier wil het verborgen potentieel van hoog- en meerbegaafde kinderen en volwassenen [weer] zichtbaar maken, ze goesting doen krijgen in leren en ze evenwichtig en gelukkig maken. Wij laten geen talenten verloren gaan in onze maatschappij!

Wij werken aan onze missie met enthousiaste (ervarings)deskundigen. Zij bieden een kwalitatieve, wetenschappelijk onderbouwde omkadering. Op die manier kunnen de kinderen en (jong)volwassenen zélf inzicht verwerven in hun eigen mogelijkheden zodat ze zich maximaal ontplooien en zich goed in hun vel voelen.

WORKSHOPS

Thema-avond Positive discipline: opvoeden met het hart (ouders – leerkrachten)

Moeten we nu strenger of minder streng worden? Moeten we straffen of net niet? Wat doen we met regels die geschonden worden? De ene methode zegt zus, de andere zo. Daarbij komt nog dat je als ouder al vaak het gevoel hebt dat je het gedrag van je kind moet gaan verantwoorden bij de omgeving (school, familie, vrienden). Maandagmorgen en je betrapt jezelf erop dat je de hele ochtend loopt te commanderen. Doe dit, doe dat, haast je, ben je nu nog niet klaar…? Tegen de tijd dat je klaar bent om zelf in de auto te stappen en naar je werk te vertrekken lijkt het alsof je al uren wakker bent, je stressniveau behoorlijk verhoogd is en vraag je je voor de zoveelste keer af waarom ze toch niet gewoon doen wat je zegt, dat zou zoveel makkelijker zijn. Je vraagt je af wat je dan toch verkeerd doet en hoe je dit kan oplossen.

Jane Nelsen heeft met haar “positive discipline” een manier van opvoeden omschreven die goed aansluit bij waar kinderen nood aan hebben. Met nadruk op respect en oog hebben voor oplossingen schetst ze een heel positieve aanpak van problemen die ruimer is dan enkel de gezinssituatie. Het gaat om een manier van omgaan met kinderen (en mensen in het algemeen) die hen helpt om zich te ontwikkelen tot een verantwoordelijk individu dat fouten kan en mag maken en weet dat het hieruit kan leren.

Aan het eind van deze workshop weet je wat positive discipline is, kan je achterhalen wat de onderliggende reden is van fout gedrag en krijg je een eerste aanzet naar hoe hier dan mee om te gaan.

Thema-avond Durf je wel of faal je niet graag? (ouders – leerkrachten)

De manier waarop je denkt over intelligentie beïnvloedt jouw prestaties in een positieve zin (groeimindset: ik durf) of eerder negatieve zin (vaste mindset: ik probeer niet eens). In deze lezing vertel ik jullie over hoe je je kind (of leerling in de klas als je leerkracht bent) op weg naar een groeimindset kunt helpen, waardoor het leert te durven, waardoor het van falen kan leren, waardoor het leert dat inspanningen leveren erbij hoort. Maar bovenal zul je leren hoe je onderpresteren kan tegengaan! De manier waarop je kinderen prijst kan juist nefast zijn voor hun zelfvertrouwen en het ontwikkelen van hun talenten. Je denkt het kind aan te moedigen door het te prijzen – ‘knap van je, mooie tekening, jij moet wel slim zijn,…’ – maar hierdoor krijgt je kind een vaste mindset over intelligentie aangekweekt. Wil je je kind goed op weg helpen naar een groeimindset en leren hoe je onderpresteren kan vermijden, dan is deze lezing héél interessant voor jou! Ook leerkrachten zijn heel welkom op deze lezing, want ook voor hen zijn heel wat tips interessant om toe te passen in school!

Thema-avond Hoogbegaafd? Dat zie je zó! (ouders – leerkrachten)

Wellicht heb je al heel wat gelezen over hoogbegaafdheid. Of misschien ben je pas aan het begin van een zoektocht en is het woord ‘hoogbegaafd’ al eens gevallen. Maar hoe ziet hoogbegaafdheid er nu eigenlijk uit? Wat is de foto van hoogbegaafde kinderen? Je dochter verfrommelt haar – in jouw ogen mooie – tekening en gooit die boos in de papiermand. ‘Waarom wordt de hele klas gestraft als één iemand weigert te luisteren naar de juf?’ Je zoon durft niet te gaan slapen: ‘Ja, maar, wat als er hier ook een tsunami komt?’ ‘Hij rekent al vierkantswortels uit, maar kan zijn eigen veters nog niet strikken!’ Dat hoogbegaafdheid met intelligentie te maken heeft, dat weet iedereen. Maar het houdt niet op met slim-zijn: een aantal andere ‘zijns’-kenmerken komen geregeld voor bij hoogbegaafde kinderen. Zijn ze echt zo perfectionistisch ingesteld en wat bedoelen we daar juist mee? Waarom

hebben ze zoveel moeite met onrechtvaardigheid? Hoe komt het dat het lijkt of ze verschillende leeftijden in één lichaam hebben? Hoe gaan ze om met autoriteit? En stellen ze hun verwachtingen naar vriendschap niet te hoog? In deze eerste thema-avond tonen wij je een foto van hoogbegaafdheid bij kinderen. Deze kinderen zijn heel gewoon, maar ook weer heel anders. Hóe ze anders zijn, kom je hier te weten, zodat je op een gepaste manier kan handelen als ze weer eens gedrag vertonen dat niet lijkt op het gedrag van een kind van hun leeftijd.

Workshop Differentiëren met Bloom (leerkrachten): Gebruik Bloom als verrijkingsmethode! - Ook sterke leerlingen uitdagen door te differentiëren met Bloom’

In deze workshop, die je een praktische tool biedt om te differentiëren, leer je om je lessen zo aan te passen dat je er zowel tragere als sterkere leerlingen mee bereikt. Stel jij dit soort van vragen: Waarin verandert Rupsje Nooitgenoeg nadat hij veel heeft gegeten? (=kennis) Of wat denk je van deze opdracht: Bedenk eens een nieuw dier en laat dat net zo’n metamorfose ondergaan als het kikkervisje en rups. (=creëren). Door vragen en opdrachten in een les op te nemen die zowel een beroep doen op het ‘lagere orde-denken’ (kennis, begrip en toepassing) als het ‘hogere orde-denken’ (analyseren, evalueren en creëren), wordt tijdens de les op het gehele cognitieve domein een beroep gedaan, m.a.w. je bereikt er àlle leerlingen mee. Ook de sterkere leerlingen worden erdoor uitgedaagd. Wij hebben een praktisch hulpmiddel ontwikkeld om je gewone lessen (wereldoriëntatie, rekenen, taal,…) up te graden zodat je zowel de tragere als de sterkere leerlingen hiermee bereikt. In deze workshop leren we je heel kort de theorie aan, maar gaan we uitgebreid kijken hoe je dit praktisch aanpakt. Wat breng je best mee naar deze workshop:

Een uitgeschreven lesvoorbereiding van een les die je normaal zou geven in de klas (vak maakt niet uit)

Een leerlingenwerkboek van een bepaalde methode (vak maakt niet uit)

Eventueel een voorbeeld van verrijkingsmateriaal dat je nu al in de klas gebruikt bij sterkere leerlingen.

Workshop Mindset (leerkrachten): Leerlingen, wat als ze niet durven falen? - Mindset, of hoe je onderpresteren preventief kan tegengaan in je eigen klas.

De manier waarop leerlingen denken over intelligentie beïnvloedt hun prestaties in een positieve zin (groeimindset: ik durf) of eerder negatieve zin (vaste mindset: ik probeer

niet eens). In deze nascholing vertel ik jullie over hoe je je leerlingen op weg naar een groeimindset kunt helpen, waardoor ze leren te durven, waardoor ze van falen leren, waardoor ze leren dat inspanningen leveren erbij hoort. Maar bovenal zul je leren hoe je onderpresteren kan tegengaan! ‘Er zit een hoogbegaafd jongetje in mijn klas en hij is nogal arrogant. Hij zegt steeds maar weer: ‘Ik weet dat al!’ en hij noemt andere kinderen dom.’ ‘En dan geef ik eens verrijkingsmateriaal aan dat hoogbegaafde meisje en ze neemt het niet eens aan. Waarom mijdt ze toch die uitdaging?’ Heel veel hoogbegaafde kinderen krijgen al van kindsaf een stempel van ‘bolleboos’ of ‘slimmerik’ opgeplakt. Dat gebeurt onbewust, door goedbedoelde opmerkingen te krijgen van ouders zoals ‘Waw, jij bent daar goed in!’ of van leerkrachten ‘Waw, jij kunt dat snel!’. Maar de manier waarop je kinderen prijst kan juist nefast zijn voor hun zelfvertrouwen en het ontwikkelen van hun talenten. Je denkt het kind aan te moedigen door het te prijzen – ‘knap van je, mooie tekening, jij moet wel slim zijn,…’ – maar hierdoor krijgt je leerling een vaste mindset over intelligentie aangekweekt. Wil je je leerlingen goed op weg helpen naar een groeimindset en leren hoe je onderpresteren kan vermijden, dan is deze nascholing héél interessant voor jou! Je krijgt heel wat tips om toe te passen in school! Belangrijk is dat mindset toepasbaar is voor àlle leerlingen van je klas, niet alleen de hoogbegaafde leerlingen.

Workshop Hoogbegaafdheid (leerkrachten): Hoogbegaafd? Dat merk je zó in je klas! – Signaleren van hoogbegaafde leerlingen: hoe herken je ze in je klas?

Welke types van hoogbegaafde leerlingen bestaan er? Hoe kun je ze herkennen? Kan je zomaar elke begeleiding toepassen op een hoogbegaafde leerling? En indien neen, welke begeleiding past er dan best bij het specifieke type leerling? Je kent wel de ideale leerling die iedereen in zijn klas wil hebben. Een braaf hoogbegaafd kind dat goed meewerkt, mooie punten haalt, zijn werk netjes en nauwkeurig afmaakt en geliefd is bij zowel leerkracht als leerlingen. Zo’n kind waarvan je denkt: ‘Die zal er wel komen!’ Dit is het beeld dat de meeste leerkrachten hebben van hoogbegaafde leerlingen. Maar dan maak je een grote vergissing… er zijn nog vijf andere types van hoogbegaafde kinderen te herkennen in de klas. Misschien herken je als leerkracht wel een leerling in één van deze zes profielen van leerlingen. Of zie je dat dit kind vroeger effectief een zelfstandige leerling was, maar nu aan het verglijden is naar een onderduiker. Deze profielen zijn handig om het inzichtelijk te maken en te weten hoe je ze kan begeleiden. Maak er gerust gebruik van!Dit is een demo-winkel voor testdoeleinden — bestellingen zullen niet worden uitgeleverd.