Spelenderwijs leren

Broebel, marc de bel, broebelschool, onderwijs, pijlers, workshop, workshops, vorming, vormingen, visie, broebel label, label, oudenaarde, waregem, onderwijsinnovatie, onderwijszin

Spelen bevredigt de basale menselijke behoeften aan onder meer vrijheid, verbondenheid en flow. Door te spelen leren kinderen hun gedrag te reguleren, met anderen te onderhandelen, problemen op te lossen.

VOORMIDDAG COGNITIEF / NAMIDDAG BROEBELEN

In een klassiek leersysteem zien we vaak dat heel wat creativiteit moet wijken voor het inpompen van zoveel mogelijk cognitieve kennis. Maar, zelfs de bollebozen hebben op tijd en stond nood aan het afzetten van de “hoofd-knop”. Er zijn meerdere wegen die naar Rome, oftewel het afkrijgen van het programma, leiden.

 

Op de BroeBELschool willen wij de weg naar het doel verleggen, en de kinderen de kans geven de leerstof spelenderwijs en op een gevarieerde manier te ontdekken. Ieder kind zal in de namiddag zijn hartje kunnen ophalen om op ontdekking te gaan, te zingen en te dansen, creatief bezig te zijn en te “broebelen”. We vinden het ontzettend belangrijk dat onze BroeBELkinderen spelenderwijs leren. Spelen bevredigt de basale menselijke behoeften aan onder meer vrijheid, verbondenheid en flow. Door te spelen leren kinderen hun gedrag te reguleren, met anderen te onderhandelen, problemen op te lossen.

 

Spelenderwijs leren kinderen veel meer en zal het veel steviger verankerd worden. Kinderen leren op deze manier dat leren leuk is, dat het fijn is om nieuwsgierig te zijn. Het is een heel andere insteek dan het klassieke “papegaaienwerk”, waarbij kinderen enkel leerstof opnemen en dit vervolgens (re)produceren om te scoren op een test en niet vanuit een intrinsieke motivatie. Buiten spelen of “broebelen” vinden we ontzettend belangrijk, net als lezen, dagdromen en toneelspelen. Tijdens het keuze-uurtje kunnen de kinderen vrij kiezen uit een ruim aanbod van tekenen, schilderen, muziek, dans, schrijven, boetseren, potten draaien, knutselen, werken in de schooltuin…

 

Zoals een wijze mens ooit zei: “Het leven is te groot, te wijd, om opvoeding te beperken tot welke theorie of wat voor schema ook.” Wij gaan ervan uit dat elk leerthema kan ondergedompeld worden in een BroeBELsfeer, zonder afbreuk te doen aan de te behalen doelen.

LEVEN/LESGEVEN VANUIT JE HART

We leren onze BroeBELkinderen dat het je gelukkig kan maken om jezelf, vanuit je hart en in volle vertrouwen, met anderen te verbinden en mekaar te verrijken op allerlei manieren, zelfs als het minder leuke ervaringen zijn. Ook het leren geven aan anderen, zonder daarvoor iets in de plaats te willen, en delen met mekaar is een waarde die we voorop stellen.

 

De BroeBELleerkracht op haar/zijn beurt probeert de kinderen zo goed mogelijk te leren kennen zodat er kan individueel ingespeeld worden op hun noden. Een positieve communicatie en lesgeven vanuit het hart is hierbij een noodzakelijke vereiste! Lesgeven/leven vanuit je hart is iets wat je kan leren voelen, en wat je als leerkracht en persoon de nodige veerkracht geeft om te gaan met moeilijke situaties of kinderen die je meer uitdaging geven.

 

Kinderen hebben immers een extra zintuig voor mensen die hen vanuit hun hart benaderen, je kan dit niet “faken”. Een BroeBELleerkracht is in de eerste plaats een sociale coach die het welzijn van zijn/haar kinderen voorop stelt en pas dan de stap zet naar het overbrengen van de leerstof.

Dit is een demo-winkel voor testdoeleinden — bestellingen zullen niet worden uitgeleverd.