Veerle Derave

Creativity is intelligence having fun

Albert Einstein

Even voorstellen

Veerle Derave werd geboren in Turnhout in 1970. Al van kindsbeen af wou ze met kinderen werken, tekenen en toneelspelen.

Veerle studeerde voor onderwijzeres. Tijdens die studie zat ze vaak met haar neus in de kinderboeken. In de bibliotheek groeide haar droom om zelf illustraties te maken. Ze besloot dan ook om Grafische vormgeving en illustratie te studeren in Gent.

Nu vult Veerle haar tijd met allerlei dingen, waarin steeds haar twee grote passies, kinderen en creativiteit, gecombineerd worden. Ze gaat graag aan de slag met kinderen om kunstwerken te maken of om theater te spelen. Ze geeft les aan studenten en volwassenen om met beelden en theater creatief aan de slag te gaan met kinderen.

WORKSHOPS

procesgericht knutselen

In het woord knutselplezier ligt de klemtoon bij deze vorming op het tweede deel. Het moet niet altijd mooi zijn (het mag wel, natuurlijk), als het maar leuk is om te creëren. We gaan in tegen de idee dat knutselwerken af moeten zijn. Liever knutselen we er op los, onderzoeken, proberen nieuwe dingen uit, experimenteren en manipuleren materialen en laten onze inspiratie de vrije loop.

Het zoeken naar eigen oplossingen en ideeën staat voorop.

methodiek :

 1. experimenteren met materialen, ongewone combinaties met materialen maken om daaruit nieuwe ideeën op te doen
 2. samenwerken aan werkstukken
 3. het doen en ervaren is belangrijk, niet het resultaat
 4. er worden verschillende technieken en materialen geprobeerd (verschilt van keer tot keer afhankelijk van aanwezige materiaal)

doelgroep : begeleiders van kinderen van 6 tot 12
aantal dagdelen : 1 à 2
materiaal meegebracht door deelnemers: kleren aandoen die vuil mogen worden of een schort meebrengen
ruimte : niet te kleine ruimte die wat vuil mag worden, wasbak in de buurt

Improvisatiespelen

Twee woorden .. en je schudt een hele scène uit je mouw, overtref jezelf als indiaan die tikkertje uitlegt, verzin de mooiste liefdesverklaring die elke romantische ziel doet smelten, sta nooit meer met een mond vol tanden op een podium en lach je een breuk omdat impro gewoon leuk is. Verleg je grenzen, stimuleer je fantasie en durf er voluit voor te gaan.

Impro is een fijne manier om kinderen theater te laten spelen op hun niveau en met hun woorden, zonder geschreven teksten. Ze leren luisteren naar en inspelen op elkaars spel.

methodiek :

 1. leren kennen en spelen van improvisatiespelletjes waar expressie centraal staat
 2. werken met improvisatiekaarten
 3. zelf ervaring opdoen in het improviseren, een typetje spelen, je inleven in een rol, werken met stem-houding-mimiek

doelgroep : begeleiders van kinderen van 6 tot 12
aantal dagdelen : 1 à 2
materiaal : gemakkelijke kledij
ruimte : ruim lokaal met stoelen (zonder tafels)

Creatief denken

Stimuleren van creatief denken bij jezelf.
Nee, deze keer gaat het niet over creatief zijn met klei, verf, kurken, …
We stappen af van ons logisch denken en gaan denken via omwegen.

Op jullie creatief-denk–talent wordt dikwijls een beroep gedaan in de school: meestappen in de fantasiewereld van de kinderen, bedenken van een spetterende activiteit of schoolfeest, een verfrissende ouderavond organiseren, herinrichten van een ruimte, veel doen met weinig materiaal, … Soms weten we niet meer op welke manier we nog dingen kunnen verzinnen en blijven we “hangen” in het bekende.

Daarom deze vorming waar we allerlei creatieve denktechnieken zoals patroondoorbrekend denken, flexibel associëren, brainstormen, verbeeldingskracht … oefenen. We belichten zo het creatieve denkvermogen in zijn verschillende aspecten.

Moge de verbeeldingskracht bij u zijn!

methodiek :

 1. de verschillende stappen van een creatief proces bespreken en een voorbeeld uitwerken
 2. de basisvaardigheden van creatief denken aanscherpen, deze toepassen op situaties uit de klaspraktijk

doelgroep : begeleiders van kinderen van 3 tot 12
aantal dagdelen : 2
ruimte : lokaal met tafels en mogelijkheid tot PPT-presentatie, beamer, bord

Creatief denken met kinderen

Deze cursus is een vervolg op creatief denken.

Elk kind heeft van nature het talent creatief te zijn. Kinderen bedenken nieuwe oplossingen, zien heel andere invalshoeken en gebruiken hun fantasie. Dit zie je vooral in hun spel, maar ook in hun omgaan met andere kinderen, het ontlopen van een lastig karweitje, het bedenken van een alternatieve oplossing voor de wereldvrede…

De school kan net dé plaats zijn waar kinderen dit talent verder kunnen ontplooien.

Hoe bouw je activiteiten op die kinderen uitdagen tot creatief denken? Hoe begeleid je kinderen in deze vaardigheid? Hoe kan je een gesloten opdracht opentrekken zodat kinderen wel hun creatief denken kunnen gebruiken en niet gewoon een voorbeeld volgen. We proberen zelf enkele methodieken uit en oefenen jouw begeleidingshouding.

methodiek :

 1. Inzicht krijgen in hoe je houding als begeleider de creativiteit van kinderen kan stimuleren of afremmen.
 2. Kennismaken met andere manieren om kinderen tot spel en denken aan te zetten.
 3. Op verschillende manieren creatief denken in activiteiten kunnen verwerken.
 4. Vaardigheden ivm creatief denken aanscherpen en inoefenen.

doelgroep : begeleiders van kinderen van 3 tot 12
aantal dagdelen : 1
materiaal : enkele knutselopdrachten uit de klaspraktijk
ruimte : lokaal met tafels en mogelijkheid tot PPT-presentatie, beamer, bord

Tekenen

Tekenen en kleuren is niet weg te denken uit het leven van kinderen. Kinderen tekenen van nature, ze kribbelen wat lijnen op papier, het worden koppoters, later worden het steeds meer herkenbare figuren tot ze hele scènes in beeld brengen. Ze willen iets uitdrukken of zich op een leuke manier ontspannen. Als volwassenen zijn we de durf om te tekenen vaak verloren omdat wat we tekenen niet helemaal ‘juist’ is.

We zoeken manieren om zelf grappige figuurtjes te ontwerpen. We gaan op zoek naar het plezier van tekenen, proberen leuke tekenspelletjes uit, verzinnen uitdagende tekenactiviteiten voor grote kinderen, ….

Leerdoel: op eenvoudige manier leren tekenen en tekenactiviteiten voor kinderen leren maken

methodiek :

 1. Het tekenen van kinderen zien als meer dan bezighouden of prentjes inkleuren.
 2. Inzicht krijgen in hoe je kinderen kan laten tekenen waarbij hun creativiteit aangesproken wordt.
 3. Ideeën uitproberen om met kinderen aan de slag te gaan rond tekenen.
 4. Je eigen creativiteit bij tekenen leren ontdekken.
 5. Durven tekenen, tekenplezier beleven, het ‘buiten de lijntjes’ durven tekenen.
 6. Inzicht krijgen in hoe je het werken met kleurprenten anders kunt aanpakken, hoe je originele kleurprenten kunt maken.

doelgroep : begeleiders van kinderen van 3 tot 12
aantal dagdelen : minimum 2
ruimte : ruimte met tafels, bordDit is een demo-winkel voor testdoeleinden — bestellingen zullen niet worden uitgeleverd.