via Hart en Handen naar het hoofd

Broebel, marc de bel, broebelschool, onderwijs, pijlers, workshop, workshops, vorming, vormingen, visie, broebel label, label, oudenaarde, waregem, onderwijsinnovatie, onderwijszin

Samen gaan we voor een bewustere maatschappij, die begint bij onze kinderen. Op de BroeBELschool willen we, zonder te forceren, zaadjes planten (letterlijk en figuurlijk), om ze nadien te kunnen oogsten en vooral … er volop van te kunnen genieten.

Ervaringsgericht leertraject

In de BroeBELschool gaan we uiteraard voor het ervaringsgericht leren, alle pijlers zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. Door de kinderen aan te leren hoe ze hun talenten optimaal kunnen ontdekken en gebruiken weet jij als leerkracht ook als de beste wat je kan verwachten van je leerlingen.

 

Wij staan voor nadenken over hoe je de leerstof ook op een andere, creatieve, ervaringsgerichte manier kan aanbrengen. Het projectgericht werken maakt hier een belangrijk deel van uit.

 

Je kan de doelen van het leerplan in kaart brengen via een mindmap en de gerealiseerde doelen ook visueel maken door maandelijks de mindmap in te kleuren. Zo behoud je als leerkracht zelf een mooi overzicht van je (nog) te realiseren leerplandoelen.

VIA HART EN HANDEN NAAR HET HOOFD

De lessen worden zoveel mogelijk vanuit het 3-luik Hart (sociaal-emotioneel) Handen (motorisch) Hoofd (cognitief) gerealiseerd. De creatieve insteek (Handen) die telkens op de BroeBELschool wordt aangeboden biedt een mooi venster op de innerlijke belevingswereld en sociale omgang (Hart) van de kinderen om zo voldoende kennis (Hoofd) te verwerven.

 

Het welbevinden en betrokkenheid is van onschatbare waarde (Hart). Dit willen we zoveel mogelijk stimuleren door het vrije initiatief te verhogen. Als kinderen zelf iets kunnen kiezen, gaat het hen veel meer boeien! Bij de hartpijler wordt m.a.w. ook gekeken naar de artistieke, sociale en emotionele aspecten bij het kind.

 

We vinden het ontzettend belangrijk dat BroeBELkinderen hun emoties positief leren uitdrukken en vooral leren dat iedere emotie er mag zijn, zolang je ze maar (h)erkent en niet wegduwt.

BroeBELkinderen leren dat ze een spiegel zijn voor anderen maar dat ze zichzelf ook weerspiegelt zien in de ander, en dat dit de sleutel is tot zelfkennis en levenslange groei. Dit te beseffen, geeft hen de nodige (veer)kracht om later om te gaan met diverse situaties, mensen en ingrijpende gebeurtenissen. Ze leren om op een respectvolle manier te communiceren. Elk persoon heeft een uniek deurtje, dit deurtje zal alleen maar opengaan als je de ander zijn Zijn respecteert/(h)erkent en weet hoe je hem of haar het best kan benaderen. Ook de BroeBELleekracht weet dat dit het meest kans geeft op een vertrouwensband met zijn/haar kinderen.

BREED EVALUEREN OP HET BROEBEL-GROEI-RAPPORT

Het spreekt voor zich dat we op basis van Hart, Handen en Hoofd de kinderen BREED gaan evalueren op het BroeBEL-groei-rapport. Ook de kinderen krijgen de kans om zichzelf te evalueren. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier BroeBELkinderen krijgen die zich bewust zijn van hun kwaliteiten/talenten en moeilijkheden, die stevig met hun wortels in de grond staan en vanuit intrinsieke motivatie willen verdergroeien.

Dit is een demo-winkel voor testdoeleinden — bestellingen zullen niet worden uitgeleverd.